Dobro došli!

Datum održavanja: 19.-21.03.2020.
Mjesto održavanja: Hotel The Westin, Zagreb
Rana kotizacija: do 16.02.2020.
Rok za prijavu sažetaka: 19.02.2020.

PRIJAVA INFO   PRIJAVA ZA DOGAĐAJ   SAŽETAK INFO   PRIJAVA SAŽETAKA

CROINTERVENT 2020

IX NACIONALNI KONGRES INVAZIVNE I INTERVENCIJSKE KARDIOLOGIJE
s međunarodnim sudjelovanjem
i
VIII SASTANAK RADNE SKUPINE ZA INVAZIVNU I INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU HRVATSKIH KARDIOLOŠKIH MEDICINSKIH SESTARA

19.-21.03.2020.
Hotel The Westin, Zagreb

 

ORGANIZATOR

Radna skupina za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Hrvatskoga kardiološkog društva